05.01.2009 tarihinde 3600 kişiye 1 (bir) aile hekimi düşecek şekilde 68 Aile Sağlığı Merkezi ve 212 Aile Hekimi ile başladığımız Aile Hekimliği Uygulamasında vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için Bakanlığımızca aile hekimi başına düşen nüfusun kademeli olarak aşağıya çekilmesi politikalarına uygun olarak ilimizde de yeni aile hekimleri uygulamaya dahil edilmektedir.

Son olarak ilimizde açılan 10 (on) aile hekimliği birimi için 24.07.2017 tarihinde Fatih Devlet Hastanesi toplantı salonunda 2017/4 Ek Yerleştirme işlemi yapılmış ve 10 (on) yeni aile hekimi daha sisteme dahil edilmiştir. Bu aile hekimlerimizin 15.08.2017 tarihinde göreve başlaması ile birlikte ilimizde aktif aile hekimi sayısı 255’e ulaşacak olup aile hekimi başına düşen kayıtlı nüfus da 3.084’e düşecektir.

Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için aile hekimi başına düşen kayıtlı nüfusun 3.000’in altına çekilmesi için çalışmalar devam etmektedir

TRABZON HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ