06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı makam onayı ile yürürlüğe giren Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönergenin 6. bölüm 19. maddesinde de belirtildiği üzere bu merkezlerin hizmetlerinin etkin şekilde sunulabilmesi açısından ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin düzenli olarak toplanacağı koordinasyon kurullarının oluşturulması önem arz etmektedir.

Bu amaçla İlimizde faaliyet gösteren Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde (TRSM) hizmetin etkin şekilde sunulabilmesi açısından, ilgili kurum ve kuruluşlarla bir araya gelerek 19.10.2017 tarihinde Sürmene Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda TRSM İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıdan önce Kurul üyelerince Sürmene Aziz Azizoğlu TRSM ziyaret edilmiştir.

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ