Tüm dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmektedir. Bunların %23’ü doğum sonrası asfixiye bağlı kaybedilmektedir. Bir başka deyişle uygun yaklaşımla dünyada her yıl bir milyon yenidoğan kurtulabilecektir.

1998 yılında beri yürütülmekte olan NRP (Neonatal Resüsitasyon Programı) kapsamında eğitici (1 gün) ve uygulayıcı (3 gün) eğitimleri yapılmaktadır. Bu program kapsamında asfixiye bağlı bebek ölümlerinin ve sekellerinin önlenmesi amacıyla, doğumda bulunan tüm sağlık çalışanlarının standart bir canlandırma uygulayabilmesi için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmasını hedeflemektedir.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında 36 sağlık personeline NRP Uygulayıcı Eğitimi verilmiştir. Eğitime Kurs Sorumlusu olarak İl Sağlık Müdürlüğü ÇEKÜS Birim Sorumlusu Dr. Selma BULUT, eğitimci olarak Prof. Dr. Yakup ASLAN, Yrd. Doç. Dr. Şebnem KADER, Yrd. Doç. Dr. İlknur KAHRİMAN, Uzm.Dr. Berna HEKİMOĞLU, Uzm. Dr. Muammer KAZANCI, Dr. Melda ÜNAL, Başhemşire Süheyla KASIM, Uzman Hemşire Dilek KAPLAN, Atatürk Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde görevli Öğretmen Sevil ÖZMEN ve Öğretmen Nuran BABAOĞLU katılmıştır.

TRABZON İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ