ŞUBE

BAĞLI OLDUĞU MÜDÜR YRD.

YERİNE BAKAN MÜDÜR YRD.

İdari ve Mali İşler Şubesi, İnsan Kaynakları Şubesi

Şenol GEMİCİ

Uzm.Dr. Esin SAYIN

Aile Hekimliği Şubesi

Uzm. Dr. Esin SAYIN

Uzm.Dr.Şükrü ÖZGÜN

Toplum Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Uzm. Dr. Esin SAYIN

Uzm.Dr. Şükrü ÖZGÜN

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şubesi

Uzm. Dr. Esin SAYIN

Uzm.Dr. Şükrü ÖZGÜN

Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programları Şubesi

Uzm.Dr. Şükrü ÖZGÜN

Uzm. Dr. Esin SAYIN

Çevre ve Çalışan Sağlığı Şubesi

Uzm.Dr. Şükrü ÖZGÜN

Uzm. Dr. Esin SAYIN

İl Halk Sağlığı Laboratuvarı

Uzm.Dr. Şükrü ÖZGÜN

Uzm. Dr. Esin SAYIN