• Halk Sağlığı Müdürü

  Halk Sağlığı Müdürü

  » Dr. Köksal HAMZAOĞLU

 • Aile Hekimliği Şube Müdürlüğü

  Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

  » Uzm.Dr. Esin SAYIN

  Şube Müdürü

  » Dr.Ekrem YILDIRIM

 • Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğü

  Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

  » Uzm.Dr. Esin SAYIN

  Toplum Sağlığ Hizmetleri Şube Müdürü

  » Dr.Emine BİTON GÜNAL

 • Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürlüğü

  Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

  »Uzm.Dr. Esin SAYIN

  Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Şube Müdürü

  » Dr. Gülşah AŞIK AYDIN

  Kanser  Birim Sorumlusu 

  » Dr. Nurşen ÜÇÜNCÜ

  Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Birim Sorumlusu 

  » Esra ÇALIK

  Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birim Sorumlusu 

  » Esra ÇALIK

  Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu

  » Dr. Selma BULUT

  Ruh Sağlığı Programları Birim Sorumlusu

  » Sezgin NATIR

  Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddeler Birim Sorumlusu

  » Canan PEKŞEN

 • Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Programı Şube Müdürlüğü

  Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

  »Uzm.Dr. Şükrü ÖZGÜN

  Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü

  » Dr.Aynur YILDIZ YAYLI

 • Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğü

  Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

  » Uzm.Dr. Şükrü ÖZGÜN

  Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürü

  » Adem REİS

 • İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü

  Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

  » Şenol GEMİCİ

  Şube Müdürü

  » Sebahattin OKURER

  Mali İşler Birim Sorumlusu

  » Mustafa BEKTAŞ

  Bilgi İşlem Birim Sorumlusu

  » Enver ÜÇÜNCÜ

  İdari İşler Birim Sorumlusu

  » Murat İNCE

 • İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü

  Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı

  » Şenol GEMİCİ

Şube Müdürü

» Ahmet AYDIN

Atama Birim Sorumlusu

» Tuğba SARAÇ

Özlük Birim Sorumlusu

» 

Disiplin ve Hukuk İşleri Birim Sorumlusu

» Muzaffer YILDIZ